ΓΥΨΙΝΕΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΕΙΣ - ΤΣΙΜΕΝΤΙΝΕΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΕΙΣ - ΑΦΟΙ ΦΟΥΝΤΑ

Photo Gallery

image gallery with palster works

Thousand photos from our works

More

Γύψινα Προϊόντα

Προϊόντα Γύψινης και Τσιμέντινης Διακόσμησης

Δείτε γύψινα και τσιμέντινα διακοσμητικά

Αναζητήστε την κατάλληλη διακόσμηση για τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο

Προϊόντα

The Greek Plaster Company  - Foudas Bros & Co.  welcomes you to our new website.

Our company with more than 50 years experience in decoration and artistic works, with a large variety of  projects including frames, columns, pediments, lintels, wall and lining, plaster, decorative cement & special designs, take any kind of construction from design, manufacture of molds,  to production and placement from experienced crew.

Using modern techniques and electronic instruments (such as 3D display) you can see your desire completed before the end of the project.

Using traditional materials such as plaster and cement and mixes with modern technology such as GRC, GRFC etc, we can implement any manufacturing your wish and give you the perfect environment to live in.

Always trying for perfection.